top of page

Helden van Gorkum

Locatie: Gorinchem

Opdrachtgever: Van Wijnen Projectontwikkeling, Epicurus Development

Fase: Bouw voltooid

Dit ontwerpproject bestaat uit zesentwintig woningen, gelegen tussen de historische binnenstad van Gorinchem en de groene stadswal.

 

In samenwerking met Epicurus en Van Wijnen hebben we een ontwerp gemaakt voor zesentwintig woningen aan de Bagijnenwalstraat in Gorinchem. De oorspronkelijke bebouwing was van matige kwaliteit en kampte met wateroverlast door de lage bouwhoogte. In ons ontwerp is het profiel van de straat verbreed en zijn de woningen op een hoger peil aangelegd. 

 

Levendigheid en diversiteit

Aan de noordzijde zijn herenhuizen van vier verdiepingen gebouwd, met woonvertrekken op de eerste verdieping. Deze indeling met grote raamopeningen maakt maximaal gebruik van het karakter van de directe omgeving, waaronder de Bagijnenwalstraat en het Bastion, een rijksmonument.

 

De woningen aan de zuidzijde, gericht op de Bagijnenwalstraat en Lindenboom, herstellen de bouwblokcontour die met de sloop van de oorspronkelijke woningen was verdwenen.

 

Inspiratie voor de herenhuizen zijn de stadsuitbreidingen van begin 1900, waarbij straten in clusters van panden werden opgebouwd. Hierdoor ontstaat op natuurlijke wijze een diversiteit aan bouwmassa’s. Door gevels genuanceerd te beëindigen ontstaat een stedenbouwkundige massa met een levendige dakcontour. Dankzij openingen met verschillende groottes en posities is de gevel van elke woning iets anders. De variaties zijn vrij subtiel en worden op het eerste gezicht misschien nog niet ontdekt.

 

Daarnaast nuanceren Franse balkons en omlijstingselementen het gevelvlak. We hebben verschillende voegen in het metselwerk verwerkt, waardoor de buitenzijde van de gebouwen verder wordt verfijnd. Een deels opengewerkte gemetselde tuinmuur schermt de tuinen aan de straatzijde af, en vormt een subtiele scheiding tussen openbaar en privé.

 

Groen en huiselijk

De omgeving is zo groen mogelijk, met hagen aan de voorzijde en mossedum op de daken van de schuurtjes. Elk huis heeft een geveltuintje, waardoor de gebouwen als het ware geaard worden in het stadscentrum.

 

Bovendien zijn de trottoirs verbreed en heeft elk van de stadswoningen een eigen stoep, die zich uitstrekt over de volle breedte van de gevel. Hier kunnen bewoners een tuinbank en een paar bloempotten neerzetten, wat zorgt voor een huiselijke sfeer en mogelijkheden om buren op straat te ontmoeten.

bottom of page