top of page

​Pathé Amstelveen

Locatie: Amstelveen

Opdrachtgever: Pathé Theatres BV

Fase: Studie

Ingrijpende veranderingen qua stedelijke inrichting tillen Amstelveen momenteel naar een hoger niveau. Met ons plan voor een Pathé-bioscoop in het Stadshart willen wij een waardevolle bijdrage leveren aan deze ontwikkelingen.

 

Na onderzoek naar diverse locaties rondom het Stadsplein in het centrum van Amstelveen heeft EUP design een schetsontwerp gemaakt voor een bioscoop achter de bestaande schouwburg. Dit ontwerp hebben we uitgewerkt in overleg met de stakeholders; in het bijzonder de gemeente Amstelveen.

 

Ingrijpende transformaties

Het Stadshart van Amstelveen ondergaat een grote transformatie door de uitbreiding van de A9. Ter hoogte van het stadscentrum wordt de snelweg verzonken en overbrugd door overkappingen van enkele honderden meters breed, waardoor een geheel nieuw gebied ontstaat. Als gevolg van deze ontwikkelingen zijn er belangrijke veranderingen gepland in het gebied ten zuiden van het Stadsplein.

 

De toekomstige ontwikkelingen worden geschetst in een door Wurck opgestelde gebiedsvisie. Het plan omvat een verdiepte aanleg van de A9, een nieuwe verbinding van de binnenstad met de snelweg, een nieuwe route voor langzaam verkeer, aanpassingen aan de bereikbaarheid van de Theatergarage, een betere verbinding tussen het busstation en de binnenstad, en de ontwikkeling van het gebied achter de schouwburg.

 

Versterking van het culturele cluster

Op deze laatste locatie verrijst ons ontwerp voor de Pathé bioscoop, met de ingangen gericht op het plein. De komst van de bioscoop zal het culturele cluster van de stad, bestaande uit het poppodium P60, het theater en het cultureel centrum Platform C, verder versterken.

bottom of page