top of page

​Pathé Leeuwarden

Locatie: Leeuwarden

Opdrachtgever: Pathé Theatres BV

Gevel: WAM architecten, EUP design

Fase: Bouw voltooid

Met haar bestaande theater en nieuwe poppodium ontwikkelt het Ruiterskwartier zich in rap tempo tot het culturele hart van Leeuwarden. Om een waardevolle bijdrage te leveren aan dit kleurrijke gebied heeft EUP design een ontwerp gemaakt voor een nieuwe Pathé-bioscoop.

 

In 2012 zijn we gestart met een onderzoek naar de mogelijkheden om een bioscoop te ontwikkelen in het Ruiterskwartier. In nauwe samenwerking met de gemeente hebben we de stedenbouwkundige randvoorwaarden opgesteld voor de inpassing van de bioscoop.

 

Uitgangspunt was om het gebouw in te passen in een reeks grote stedelijke volumes, gelegen tussen theater De Harmonie en het hof. Daarnaast is een beeldkwaliteitsplan gemaakt, op basis waarvan we de bioscoop verder hebben ontwikkeld.

 

Gesloten vs. open

De inrichting van de bioscoop kenmerkt zich door een afwisseling van gesloten ruimtes en open, transparante delen. De zalen, vluchtwegen, toiletten, installatie- en opslagruimten zijn gesloten, terwijl de entree, winkel en foyers open zijn. Deze indeling weerspiegelt de kernvisie van ons ontwerp: het creëren van een bezoekersroute die van entree tot zaal steeds meer omsloten wordt, en zich in de tegenovergestelde richting steeds meer opent.

 

Dit idee hebben we vertaald naar een volume dat bestaat uit een solide massa die deels is opengewerkt—uitgehold, als het ware. De massa staat voor de gesloten indeling van de bioscoop, met open ruimtes waar de indeling dat toelaat. Met dit ontwerp creëren we ruimtelijke relaties tussen de centrale indeling van de bioscoop, de zalen, en de stad. Een glazen schil scheidt de open ruimte van de buitenwereld.

 

In samenwerking met WAM architecten hebben we dit concept doorgetrokken naar het gevelontwerp. Van het Zaailand richting het Ruiterkwartier heeft de bakstenen buitenzijde een wat vrijere vormgeving.

bottom of page